Főoldal Honlaptérkép Levélküldés
Ferencvárosi Parkolás Kft.
 
Legfrissebb hírek
Legfrissebb hírek

KEDVEZMÉNYES VÁRAKOZÁSRA JOGOSÍTÓ ENGEDÉLYEK
2015.03.02.

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kedvezményes várakozásra jogosító 2014. évi engedélyek 2015. március 31-én lejárnak.
Célszerű nem az utolsó pillanatra hagyni az ügyintézést, mivel a korábbi évek tapasztalatai alapján sokan csak a határidő közeledtével fordulnak az ügyfélszolgálatunkhoz. Célunk, hogy az Önök megelégedésére minél hatékonyabban, szakszerűbben végezhessük el az engedélyek kiadását. A zsúfoltság elkerülése érdekében az alábbiak figyelembe vételét javasoljuk:
Az engedély nem csak személyesen igényelhető az ügyfélszolgálati irodánkban, hanem eljuttatható postai úton vagy elektronikusan (engedely@ferencvarosiparkolas.hu címre), valamint meghatalmazott útján is. Az igényléshez szükséges nyomtatványok beszerezhetőek a 1093 Bp. Lónyay u. 13/a. sz. alatti ügyfélszolgálati irodánkban, vagy letölthetőek honlapunkról: www.ferencvarosiparkolas.hu
Kérjük szíves megértésüket abban, hogy az írásbeli engedélykérelmek feldolgozása nem azonnal történik meg, hanem a beérkezés sorrendjében. Felmerülő kérdés esetén ügyfélszolgálatunk munkatársai készségesen állnak rendelkezésre a 920-0342-es telefonszámon.
A kérelem benyújtásával egyidejűleg a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat be kell mutatni, vagy azok másolatát csatolni kell.
Célszerű előre meggyőződni a szükséges benyújtandó dokumentumaink hiánytalan meglétéről, így különösen:
- a személyazonosságot igazoló irat (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) érvényességéről;
- az állandó lakóhely igazolásához a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) érvényességéről,
- az Európai Unió tagállamai állampolgárainak: a regisztrációs kártya és lakcímkártya,
- harmadik országbelieknek: a Bevándorlási Hivatal által ellenjegyzett érvényes szálláshely bejelentő lap és tartózkodási engedély;
- az üzemben tartás igazolásához érvényes forgalmi engedély (a bejegyzett üzembentartó adatainak meg kell egyezniük a lakcímkártyán szereplőkkel),
- munkáltatótól kapott gépjármű esetén cégszerűen kiállított munkáltatói igazolás a kizárólagos használatról (űrlap letölthető),
- amennyiben a gépjárművet a munkáltató lízingeli vagy tartósan bérli, akkor a munkáltató igazolása a bérleti vagy lízingszerződés fennállásáról és három hónapnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány;
- ha a forgalmi engedély nem tartalmazza, akkor a gépjármű környezetvédelmi besorolását, környezetvédelmi felülvizsgálatát igazoló lap
- a költségtérítés megfizetését igazoló feladóvevény eredeti bizonylata vagy banki átutalás igazolása.

A hozzájárulások kiadásának, cseréjének költségtérítési díja 2.000,- Ft, amely kiegyenlíthető:
- a kiküldött készpénz-átutalási megbízással,
- ügyfélszolgálati irodánk pénztárában (1093 Bp. Lónyay u. 13/a)
- banki átutalással: (számlaszám: 12001008-00170290-04900004 SWIFT kód (BIC): UBRTHUHB, IBAN: HU 92 12001008-00170290-04900004). Banki átutalás esetében a közlemény rovatban feltétlenül kérjük feltüntetni a csekken szereplő befizető azonosítót, a gépjármű rendszámát, illetve a következő megjelölést: „engedély költségtérítése”.

Információs vonal:
Tel.: 06 1 877 85 05

Írjon e-mailt!


Ügyfélszolgálati iroda és Adóiroda

Hasznos linkek:
Ferencváros Önkormányzatának honlapja
BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság honlapja
EME (Első Mobilfizetés Elszámoló Zrt.)
HUNGAROPARK Magyar Parkolási Szövetség
Parkolókat Üzemeltetők Egyesülete

Hasznos címek:
Ferencvárosi Közterület-felügyelet
Postahivatalok Ferencvárosban
BRFK IX. kerületi Rendőrkapitánysága
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szabálysértési Csoportja